FREE DELIVERY 1000+฿ • SALE 10g - 1400฿

Golden Poppy

250.00
฿
HYBRID | 22% THC | 0% CBD